Logga

Uthyrning

Förfrågan om tillstånd att hyra ut bostadsrätt eller hyresrätt skall göras hos styrelsen.


För tillstånd krävs, enligt lag, beaktansvärda skäl som skall anges och bestyrkas i ansökan.

Ansökan skall även innehålla uppgifter om andrahandshyresgästen. Andrahandsuthyrningar utan tillstånd kan leda till att kontrakstinnehavaren/ägaren förlorar sin nyttjanderätt.

 

Det är alltid kontraktsinnehavaren/ägaren som är ansvarig för att hyran/avgiften betalas till föreningen.

Ansökan skall lämnas till styrelsen och godkännande ska avvaktas innan uthyrningen påbörjas.

Ansökan lämnas i brevinkastet hos Jan Henriksson, Pilvingegatan 42

 

Ansökan skall innehålla:


• Lägenhetsnummer.

• Namn och personnummer på kontrakstinnehavare.

• Beaktansvärtskäl som skall bestyrkas med bifogad handling.

• Uppgifter om var kontraktsinnehavaren bor och nås under uthyrningsperioden.

• Vilken period uthyrningen avser. • Namn och personuppgifter på andrahandshyresgästen.


Beaktansvärda skäl att hyra ut sin lägenhet kan vara:


• Studier på annan ort (bestyrks med antagningshandling).

• Arbete på annan ort, ej pendlingsavstånd (bestyrks med arbetgivarintyg).

• Provsambo (personuppgifter och adress för sambo skall anges).

• Beaktansvärda familjeanlägenheter, såsom vård av anhörig.

• Vistelse utomlands (bestyrks med biljetthandlingar).

Tillstånd för andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsad, normalt 6 mån-1 år