Logga

Trivsel och ansvar

För att alla skall trivas och känna sig trygga ställs vissa krav på att visa hänsyn.


Regler finns i hyreslagen och bostadsrättslagen. Läs nedan om dina rättigheter och skyldigheter.

Enligt lag skall hyresgästen/bostadsrättsägaren se till att grannar inte störs samt bevara "sundhet, ordning och gott skick i fastigheten".


Man är även skyldig att se till att detta följs av övriga som vistas i lägenheten. För att göra lagtexten tydlig följer 7 punkter för att ge exempel på hänsyn man måste visa sina grannar:


1. Att inte spela musik så att störningar uppkommer.


2. Att inte spika eller borra mellan kl 20:00 och 08:00.


3. Att undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid.


4. Att genast anmäla (hyresgäst) eller åtgärda (bostadsrättsägare) fel eller brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd och du inte anmält/åtgärdat det kan du bli ersättningsskyldig.


5. Att ha tillsyn över husdjur så att inte djuret skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen samt att djuret inte springer löst inom fastigheten eller orsakar störande oljud.


6. Att inte utan tillstånd av värden sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, markiser eller dylikt på fasaden.


7. Att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen. Eller slänga fimpar på föreningens ytor som tex utfrån balkong. det finns askoppar på gården och vid alla portar.