Logga

Renovering mm

Underhåll, renovering och ombyggnad regleras i Plan- och bygglagen, bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Tillstånd krävs från styrelsen vid större inre renoveringar, tex ändring av planlösning.

Man behöver lämna in en renoveringsanmälan till styrelsen,blankett kan fås av Borg och Merio eller styrelsen.

Vid vissa renoveringar måste även en så kallad bygganmälan göras till stadsbyggnadskontoret.

För ombyggnad som påverkar fasad och balkong krävs tillstånd från styrelsen och bygglov från stadsbyggnadskontoret.

Beslut både från styrelsen och stadsbyggnadskontoret måste avvaktas innan renoveringsstart.

Anlita alltid auktoriserade hantverkare så att din försäkring gäller vid eventuella tvister.