Logga

Förvaltning & Skötsel

Ekonomisk förvaltning: Fastum AB


Ekonomiska frågor såsom avier, hyror, autogiro, utdrag från medlemsregistret, m.m.

Telefon kundtjänst 90220 (OBS ej riktnummer före) vardagar mellan kl 7.30 -16.                               

Hemsida: https://90220.se/


Vid akuta fel, som kräver omedelbar åtgärd utanför ordinarie arbetstid: Jourmontör/ Securitas med telefonnummer 08 657 77 22.


Exempel akuta fel:

• Driftstopp i värmeanläggning

• Elavbrott

• vattnet sprutar eller översvämning


Hyresgäster/bostadsrättsinnehavare som kallar på Jourservice för fel som ej kräver omedelbar åtgärd får själv svara för jourutryckningskostnaden.


Störningsjour kan kontaktas på telefon 08 657 77 00 i händelse av allvarliga störningar eller otrygghet inom föreningens område.


Fastighetsskötare: Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB.

Ansvarig fastighetsskötare: Stefan Ahlgren.

Adress Malmgårdsvägen 16, 11638 Stockholm.

Öppettider på kontoret 08:00-11:30 samt 13:00-16.

Telefonnummer 08 36 14 14.

E-post: info@borgmerio.se


Felanmälan gällande fastigheten och gemensamma utrymmen samt felanmälningar/beställningar i lägenhet gör under kontorstid på

telefon 08-36 51 21.

Alternativt via e-post: felanmalan@borgmerio.se


Exempel på icke-akuta fel:

• Stopp i tvättställ, diskho eller annat mindre avlopp

• Mindre elfel

• Dropp från kran


Hissar: Aseka telefon 08-40020710 eller 073-8168404.


Kostnad för låsöppning svarar lägenhetsinnehavaren själv för.

Ring Farsta Lås.