Logga

Brandskydd

* Tänk på att alla trappuppgångar skall vara fria från saker.   Anledningen är att trappuppgångarna skall kunna användas som nödutgångar.


* Glöm inte att kolla din brandvarnare då och då och byt batteri!


* Det är jätte bra att ha en brandsläckare hemma i lägenheten