Logga

Allmänna utrymmen

Tvättstugan

städas av en städfirma en gång/vecka. Dock måste alla som använder tvättstugan göra rent efter sig för nästa användare. Varje hushåll har upp till 8 tvätttillfällen per månad. 


Information om bokningssystemet

Här loggar du in i bokningssystemetUteplatser

Kan användas av alla i föreningen. Det finns fyra stycken anlagda platser på gården.

Den i mitten vid kullen, den utanför föreningslokalen, den utanför tvättstugan och den utanför port 38. Samma regler för städning och störning som ovan.


Trapphus

Skall hållas fritt från lösa föremål för städning, brandrisk och olycksfall.

Oannonserade rensningar utföres av föreningen, omhändertaget gods kastas. Föremål i förrådsutrymmens gemensamma gångar tas om hand och slängs om det inte står i ett förråd.


Grovsoprum

Skall användas enligt skyltning och för enstaka föremål och vardagligt bruk, inte tömning av möbler, vitvaror eller renoveringsspill. För detta hänvisas till närmsta återvinningscentral.

Grovsoprummet är åtkomligt mellan 07.00 och 22.00 (blå bricka)


Anmäl gärna fel i gemensamma utrymmen, som t.ex. trasig belysning i trapphus, till felanmälan