Aktuellt

2020-05-04 Viktig information till boende!

Från och med den 1/10-20 kommer vi att få en ny leverantör av fiber. Tidigare har vi haft Telia men detta kommer nu Bahnhof att ta över. Denna förändring innebär att internet ingår till ett väldigt bra pris för alla boende och att kostnaden för detta automatiskt kommer att inkluderas i avgiften. Så det kan vara en bra idé att inte teckna upp sig på internetabonnemang med bindningstid samt titta upp vilken uppsägningstid ni har på era avtal. Detta så att ni inte behöver ha/betala för två internetleverantörer efter första oktober. Vi är fortfarande i fasen att göra klart allt med Bahnhof och när det är färdigt kommer vi självklart med mer information om priser, utrusting osv.


2020-04-03 Sopnedkasten i funktion igen

Det går nu bra att använda sopnedkasten i husen då sopsugen fungerar som den ska igen. Tänk på att inte slänga vassa föremål så som glas, metall och annat som kan skada rören. Dessa saker skal sopsorteras i soprummet. Om vi alla hjälps åt med detta så håller förhoppningsvis sopsugen länge utan några större problem.


2020-03-12 Sopnedkasten

Som flera av er säkert sett så har BoDAB tagit bort avspärrningen på sopnedkasten. Detta betyder dock inte att vi ska använda dem än. Vi ska fortsätta slänga i kärlen på gården. Inte så lätt att förstå men anledningen att de har öppnat de är för att det är ett omfattande arbete och de behöver börja i god tid för att hinna öppna alla. Om någon har slängt något i nedkasten så är det ingen fara men vi ska inte fortsätta med det då sopsugen inte är i funktion än. Den 15 mars har de meddelat att styrelsen ska få mer info om när vi kan börja använda nedkasten. Vi håller er uppdaterade!


2019-01-27 Lämna in motioner till årsstämman

Sista januari är sista dagen att lämna in motioner till årsstämman i maj. Dessa kan skickas på mail eller lämnas i brevlådan utanför föreningslokalen.


2019-10-10 Cykelrensning i föreningen. 

Det kommer att ske cykekrensing på gården och i båda cykelrummen. Märk därför upp din cykel senast den 9 nov med namn och lägenhetsnummer. Den 10 nov tar vi bort alla cyklar som ej är uppmärkta.


2019-10-10 Kameraövervakning i sopprummet. 

På grund av den senaste tidens problem med att ej tillåtna soppor så som stora möbler och vitvaror har lämnats i sopprummet trots att information om att detta har det diskuterats om att sätta upp en kamera där. Med denna skulle styrelsen kunna se vem som lämnar saker som inte är tillåtet. Då flera boende uttryckt sitt missnöje med detta har det beslutats att inte sätt upp en kamera. Istället har nya informationslappar satts upp och tillsmmans i föreningen så kan vi råda bukt på problemet. Har man vitvaror att slänga har föreningen en släpkärra att hyra ut och det är gratis att lämna på återvinningscentralen. Har man frågor om detta eller annat rörande sopprummet kontakta styrelsen.


2019-09-23 Träffa styrelsen och ställ frågor!

From v 40 30/9 finns styrelsen i lokalen mellan 19.00-20.00 varje måndag.
Du är välkommen om du har några frågor gällande din lägenhet,gården,föreningen mm.mm
Behöver du köpa nya brickor går det att komma och beställa där. Det går också bra att boka gästlägenheten, släpkärran, vindsförråd eller föreningslokalen diekt på plats.
Vi finns där för dej vad du en har för ärende.
Välkommen!


2019-06-19 Funderar ni på att binda ert bredbandsavtal för en längre period framöver? Då är det bra att känna till att styrelsen f n undersöker vad det skulle innebära om vi i bostadsrättföreningen antecknar ett gruppanslutningsavtal, i första hand för bredbandstjänster. Detta kan bli aktuellt först hösten 2020. En fördel med det är att kostnaden brukar bli väsentligt lägre jämfört med att varje hushåll tecknar ett eget avtal. Mera information kommer att komma under hösten. 


2019-06-17 Gästparkering. Avgiften kommer inom kort att tills vidare ändras till 5 kr/ timme och 30 kr /dygn så den ligger på samma nivå som i omgivande garage. 


2019 -06-08 Störningsjour kan kontaktas på telefon 08 657 77 00 i händelse av allvarliga störningar eller otrygghet inom föreningens område.


2019 -05-22 kl 19. Bostadsrättsföreningens årsstämma i föreningslokalen. Alla brf - innehavare är välkomna!  En röst / hushåll, ta med legitimation. Verksamhetsberättelse med årsredovisning delas ut till alla under andra hälften av april. 


2019 -04-27 Årsredovisning 2018


2019 -04-23 Föreningslokalen kl 19-21:30. Utbildning i hur en hjärtstartare används.

Anders Degerfeldt. 


2019-04-01 Problem med att grovsoprummet belamras med allt möjligt som inte skall lämnas där. Både av boende och av utomstående. Enbart sopor från ditt eget hushåll får lämnas - det är inte tillåtet att öppna grovsoprummet eller låna ut sin bricka till personer som inte bor i fastigheten.


Inga spisar, inga tvättmaskiner, inga diskmaskiner får ställas in i grovsoprummet. Inte heller möbler eller renoveringsspill får ställas på golvet. 

Allt du lämnar där skall rymmas i de gröna kärlen! 2019-03-29 Nu fungerar det att logga in sig med mobilt bankid på Fastum Direkt. Där syns både de redan betalda och de närmast kommande avierna för hyra/månadsavgift.


2019-03-20 Boka tiden för utbildning i hur en hjärtstartare används. Föreningslokalen på tisdagen den 2019-04-23 kl 19 - 21:30. Anders Degerfeldt. 


2019-02-18 Brf Flygvärdinnan1 kommer att ta över driften av parkeringsgaraget från 190401

Sedan föreningen bildades har vi hyrt ut hela vårt garage till Stockholms Parkering AB (SPAB), som i sin tur har skött såväl uthyrning som gästparkeringen. Från och med 20190401 kommer BRF Flygvärdinnan 1 att ta över driften i egen regi, med hjälp av Q-park som kommer att sköta allt det praktiska. Huvudanledningen är att det är ekonomiskt fördelaktigt för föreningen - från år 2020 beräknas skillnaden bli ett plus på flera hundra tusen kronor/år. Dessutom kommer vi att ge alla boende större möjligheter att få en parkeringsplats, då vi kommer att ge första prioritet till boende i kölistan, vilket inte är fallet nu.

 

Alla boende som idag hyr parkering kommer att behålla sina p-platser, till samma kostnad som hos SPAB. Vi kommer att starta en ny kö som endast är öppen för boende i föreningen. För att ställa er i den kön kan ni efter den 11/3 kontakta Q-park på nr 0770-457628 eller maila till kundservice@q-park.se. Ni placeras i turordning efter att er ansökan kommer in. Det finns ett fåtal platser som blir lediga fr.o.m. 1/ 4, så den som är intresserad rekommenderas att vara snabb. De som redan står i SPAB’s kö, som fortsättningsvis kommer att gälla deras garage i hela Skarpnäck, dock inte vårt eget garage, kommer att behålla sin plats även i den kön.

 

SPAB har nyligen skickat en uppsägning av de nuvarande avtalen till alla parkeringshyresgäster. Inom några veckor kommer Q-park at skicka ut ett brev till er med information om betalning, köhantering, felanmälan osv. Efter att ni fått informationen från Q-park kan ni kontakta Q-park på 0770-457628 om ni har några frågor.2018-12-28 Ny ekonomisk förvaltare: Fastum från 20190101

Ekonomiska frågor såsom avier, hyror, autogiro, utdrag från medlemsregistret, m.m.

Telefon kundtjänst 90220 (OBS ej riktnummer före) vardagar mellan kl 7.30 -16.                               Hemsida: https://90220.se/

 

 

2018-12-23 Grovsoprummet.

Det finns flera sopkärl i grovsoprummet. Alla sopor skall läggas in i kärlen och ingenting får stå på golvet.

 

INGA SPISAR, INGA TVÄTTMASKINER, INGA DISKMASKINER

FÅR STÄLLAS IN I GROVSOPRUMMET

 

Det som inte ryms i sopkärlen får man transportera själv till Östberga återvinningscentral eller Vantörs återvinningscentral (öppettider, kontaktuppgifter m m finns på http://www.stockholmvattenochavfall.se). 

 

Den närmaste miljöstationen finns utanför ICA, Skarpnäcks allé 24, 128 33 Skarpnäck. Där kan lämnas farligt avfall, ljuskällor, batterier. Lågenenergilampor och en del hushållskemikalier klassas som farligt avfall och bör lämnas på miljöstationen. Blanda inte olika medel och kemikalier - packa och lämna dem var för sig och kontrollera att förpackningen inte läcker. 

 

Den mobila miljöstationen kommer till Skarpnäck på vissa tider och där kan man också lämna farligt avfall:

http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/sortera-dina-sopor/privatkund/sortera-dina-sopor/farligt-avfall/har-lamnar-du-ditt-farliga-avfall/mobila miljöstationen

 

 

2018-12-12 kl 19-21. Glögg med mingel på lokalen. Välkomna!

 

2018-11-09 Sopsugen är igång 

BODab meddelar att sopsugen skall vara igång nu vilket innebär att sopnedkasten kan åter användas. I någon av uppgångarna är sopsuget inte tömt ännu på gamla soppåsar och enligt BODab skall de komma under kvällen för att rensa ut schaktet.

 

2018-11-06 Hushållssoporna skall tills vidare läggas i kärl som står på gården

Mellan uppgång 48 och grillplatsen. Använd inte sopnedkasten längre. Sopnedkasten kommer också att tömmas och stängas av BoDAB.

 

Bakgrunden är att sopsugen inte fungerat på sistone och man inte hittat orsaken än.

Under tiden tills reparationerna är gjorda skall hushållssoporna slängas i fristående kärl på gården. 

 

 

2018-11-05 Problemen med sopsugen kvarstår

Det har varit problem med sopsugen sedan förra veckan i Skarpnäck och så också hos oss. Vi har nu på måndag eftermiddag den 5e november fått följande information från BoDAB  som förvaltar sophanteringen:

 

”Dessvärre kvarstår felet i Skarpnäck och vi arbetar oavbrutet med att felsöka.

 

Förutsatt att vi inte finner felet under kvällen, kommer vi att aktivera en godkänd beredskapsplan under morgondagen. Det innebär att vi placerar ut containrar och kärl för hushållsavfall på strategiska platser i området, som får betjäna hushållsavfallet fram till dess vi funnit och åtgärdat felet. Då containrar och kärl är utplacerade kommer inkasten tillfälligt att stängas till dess felet är åtgärdat.

 

Vi beklagar naturligvis konsekvenserna av felet och hur de påverkar de boende!”

 

Från Brf Flygvärdinnans sida så återkommer vi med information både via hemsidan och genom anslag i porten så snart vi får reda på mera, troligtvis imorgon tisdag.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Flygvärdinnan1

 

2018-11-02 Problem med sopsugen

Vissa delar av anläggningen fungerar inte för närvarande. BoDab som sköter supsugen för oss och de flesta andra fastigheter i Skarpnäck jobbar med problemen.

Informationen uppdateras så fort vi får mera uppgifter om detta.

 

2018-10 Aktuell information från styrelsen 

om ekonomi, ny ekonomisk förvaltare 20190101, redovisning av resultat från medlemsomröstning om grindar, byte av varmvattenledningar på vindarna m m. finns att läsa här:

Informationsbrev

 

2018-09-22 Höststädning på gården kl 11

Korvgrillning och fika efteråt.

 

2018-08-25 OBS ej aktuellt längre, nya uppgifter anges ovan 181228

Nya kontaktuppgifter till föreningens ekomiska förvaltare

För frågor gällande månadsavgifter, hyror m m.

 

Kundtjänst: telefon 08- 522 182 42

E-post: kundtjanst@rbekonomi.se

Hemsida: www.rbekonomi.se

Post: Brf Flygvärdinnan1, c/o Förvaltning i Östersund AB, Box 84,

831 21 Östersund

 

2018-04-11 kl. 18

Prodoor kommer till föreningslokalen för att informera om säkerhetsdörrar. Välkommen om du är intresserad av att eventuellt byta din lägenhetsdörr till en ny säkerhetsdörr (som brf ägare bekostar man själv byte av dörr).

 

2018-05-23  kl. 19

Föreningsstämma i lokalen. Medtag legitimation för registrering i röstlängd. Årsredovisning skickas till medlemmar i föreningen. 

 

                                                     - - - - - - - - - - - -