Uthyrning
Logga
Facebook
Google maps

Uthyrning

Förfrågan om tillstånd att hyra ut bostadsrätt eller hyresrätt skall göras hos styrelsen.


För tillstånd krävs, enligt lag, beaktansvärda skäl som skall anges och bestyrkas i ansökan.

Ansökan skall även innehålla uppgifter om andrahandshyresgästen. Andrahandsuthyrningar utan tillstånd kan leda till att kontrakstinnehavaren/ägaren förlorar sin nyttjanderätt.

 

Det är alltid kontraktsinnehavaren/ägaren som är ansvarig för att hyran/avgiften betalas till föreningen.

Ansökan skall lämnas till styrelsen och godkännande ska avvaktas innan uthyrningen påbörjas.

Ansökan lämnas i brevinkastet hos Jan Henriksson, Pilvingegatan 42

 

Ansökan skall innehålla:


• Lägenhetsnummer.

• Namn och personnummer på kontrakstinnehavare.

• Beaktansvärtskäl som skall bestyrkas med bifogad handling.

• Uppgifter om var kontraktsinnehavaren bor och nås under uthyrningsperioden.

• Vilken period uthyrningen avser. • Namn och personuppgifter på andrahandshyresgästen.


Beaktansvärda skäl att hyra ut sin lägenhet kan vara:


• Studier på annan ort (bestyrks med antagningshandling).

• Arbete på annan ort, ej pendlingsavstånd (bestyrks med arbetgivarintyg).

• Provsambo (personuppgifter och adress för sambo skall anges).

• Beaktansvärda familjeanlägenheter, såsom vård av anhörig.

• Vistelse utomlands (bestyrks med biljetthandlingar).

Tillstånd för andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsad, normalt 6 mån-1 år