Gästlägenhet

Uthyrning av gästlägenhet

 

För att hyra gästlägenheten kontakta Marie Carlsson 070 85 23 047 eller marie.carlsson@ambius.com

 

Kostnad 200:- dygnet Man kan högst hyra lägenheten 1 månad.