Ekonomi

Ekonomi

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Förvaltning i Östersund AB. Månadsavgift/hyra betalas månadsvis i förväg, och avier skickas ut en gång i kvartalet. Även om avin, som skickas per post, av någon anledning inte kommer fram, är du skyldig att betala avgift/hyra i tid. Har du frågor om avier, betalningspåminnelser o.dyl. kontaktar du Förvaltning i Östersund AB på något av följande sätt:

telefon 08 522 182 42

mejl: kundtjanst@rbekonomi.se

post: BRF Flygvärdinnan1, c/o Förvaltning i Östersund AB, box 84, 831 21 Östersund

hemsida: www.rbekonomi.se

 

 

Årsredovisningar

 

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

År 2015

År 2016