Ekonomi

Ekonomi

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Agenta förvalting AB. Månadsavgift/hyra betalas månadsvis, och avier skickas ut en gång i kvartalet. Även om avin, som skickas per post, av någon anledning inte kommer fram, är du skyldig att betala avgift/hyra i tid. Har du frågor om avier, betalningspåminnelser o.dyl. kontaktar du Agenta förvaltning AB.

 

 

Årsredovisningar

 

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

År 2015

År 2016